อุณหภูมิความชื้น
ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

Cinque Terre
>
  

ตารางแสดงข้อมูลการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

วันที่
อุณหภูมิ
ความชื้น
2023-10-05 01:56:56 27.60 54.80
2023-10-05 01:46:53 27.50 54.90
2023-10-05 01:36:51 27.50 54.80
2023-10-05 01:26:49 27.40 55.00
2023-10-05 01:16:47 27.30 55.10
2023-10-05 01:06:46 27.30 55.30
2023-10-05 00:56:44 27.30 55.30
2023-10-05 00:46:43 27.20 55.50
2023-10-05 00:36:40 27.10 55.70
2023-10-05 00:26:38 26.90 55.90
2023-10-05 00:16:35 26.80 56.00
2023-10-05 00:06:34 26.70 56.20

Cinque Terre